Asalak alarmı:


Bu blogda gördüğünüz araştırmaları çalıp üstüne kendi adını etiket olarak basıp satan, bununla yetinmeyip kendi reklamını yapmak adına yine bu blogdaki araştırmaları çalıp sosyal medyada yaymaya devam eden , içerik hırsızlığını bir davranış biçimi haline getirmiş olan bu ruh hastasına Asalak veya Hırsız demek yetersiz kalıyor.Biz Türkçede size ait şeyleri bin kere uyarmanıza rağmen çalmaya devam eden bu tarz kişilere ne diyoruz, neydi bu insanların yoksunu olduğu şey ?17 Temmuz 2017 Pazartesi

Oraloğlu ailesi - Sabri Şakir Ansay - Turan Güneş


Maarif Nazırı Ahmet Zühtü Paşa'nın torunu, eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun kayınbiraderi ,oyuncu Burçin Oraloğlu'nun babası, armatör Sadıkoğlu ailesinden Nüzhet hanım'ın dünürü:

                                                                         


Garam Oraloğlu'nun eşi Fahamet hanım'ın eski eşi:
                                                                       


Fahamet Oraloğlu'nun dayısı:Fahamet Ansay'ın kardeşi Şehkar Sipahi'nin eşi:Mahmut Sipahi'nin kardeşi Ragıp bey'in damadı:


Mahmut Sipahi'nin akrabası:


Cevdet Ekmen'in yeğeni:


Sadettin Turgut'un kayınpederi:


Not:Dışişleri eski bakanlarından  Turan Güneş ve Reşat Güneş'in kardeşleri Saffet bey, Dinç Bilgin'in amcasının oğlu İlter Bilgin'in kayınpederidir.Saffet Güneş'in eşi Saide hanım, Lale Aytaman'ın teyzesi ve eski başbakanlardan Nihat Erim'in kardeşidir.

Turan Güneş'in baldızının kızı Şirin hanım, İsmet İnönü'nün torunu , Hayri İnönü'nün kardeşi Eren İnönü'nün eşidir:
Bülent Çağlar'ın halası Saliha Girdivan'ın kayınbiraderi Abdullah Hamit  bey, Hüsamettin Özkan'ın kardeşi Şehirbay Özkan'ın kayınpederidir.

Abdullah Hamit Girdivan'ın kayınbiraderi  Prof. Orhan Okyay, Ahmet Emin Yalman'ın eşi Rezzan hanım'ın dayısının baldızı Fatma Nilüfer Yağızata'nın damadıdır:
Garam Oraloğlu ve Şükrü Şakir Ansay'ın eşleri olan  Fahamet hanım'ın dayısı müzikolog, yazar ve çevirmen Prof. Cevat Memduh Altar'ın aile resimleri ve eserleri:
Cevat Memduh Altar'ın kayınbiraderi büyükelçi  Settar İlksel, şeker kralı Hayri İpar'ın kızı Selma hanım ile evlenmiş.


General Şükrü Şakir Ansay'ın kardeşi Ord.Prof. Sabri Şakir Ansay, Ergun Özbudun'ın kayınpederidir.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder