Asalak alarmı:


Bu blogda gördüğünüz araştırmaları çalıp üstüne kendi adını etiket olarak basıp satan, bununla yetinmeyip kendi reklamını yapmak adına yine bu blogdaki araştırmaları çalıp sosyal medyada yaymaya devam eden , içerik hırsızlığını bir davranış biçimi haline getirmiş olan bu ruh hastasına Asalak veya Hırsız demek yetersiz kalıyor.Biz Türkçede size ait şeyleri bin kere uyarmanıza rağmen çalmaya devam eden bu tarz kişilere ne diyoruz, neydi bu insanların yoksunu olduğu şey ?5 Ağustos 2017 Cumartesi

Şirvanizadeler - Şükran Kurdakul - Keriman Halis - Eser Tümen - Raif Dinçkök


Şirvanizade Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa'nın kökeni:
                                                                                     

                                                  Mehmed Zeki Pakalın -Sadrazamlar ve Başvekiller


Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa'nın torunu:

Cumhuriyet, 10 Ağustos 1942, Sayfa 3 
Şirvanizade Sadrazam Rüştü Paşa torunu ve merhum mühendis Kurmay Albay Halid bey mahdumu, Türkiye Şeker Fabrikaları bürosu memurlarından Şirvanizade Reşad  duçar olduğu hastalıktan kurtulamayarak dün Alman Hastanesinden vefat etmiştir.....Karacaahmedde aile kabristanına defnedilecektir. 
****** 
Cumhuriyet, 25 Ağustos 1942, Sayfa 3 
Sevgili zevcim ve babamız Türkiye Şeker Fabrikaları A. Şirketi İstanbul bürosu memurlarından Şirvanziade Reşad Koray'ın elim ziyaı dolayıyle ..... Nimet, İsmet, Harun ve Necla Koray
Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa'nın yeğeni:
                                                                         

Ahmet Rüştü Koray'ın damadı Şükran Kurdakul'un yengesi:
                                                                                   

Nevin Kurdakul'un dünürü:
                                                                             

Ahmet Rüştü Koray'ın kayınbiraderi Tahir Turgan'ın eşi::
                                                                               


Nezihe Turgan'ın yeğeni Harika Yardımcı'nın eşi:Hüseyin Celal Yardımcı'nın kayınbiraderi Vedat Kızıltan'ın eşi:

Merhum Ahmet Mithat ve Emine Bostancı'nın kızları, merhum Albay İzzet Yavuz Kızıltan ve Nigar Kızıltan'ın gelinleri, merhum Ruhiye Fatma , Emine, Atike Bostancı merhum Hasan Bostancı , Ziya,Yaşar, Hatice Bostancı , Müveddet Çetik ve Bedriye Alp'in kardeşleri , Nilgün-Alparslan-Selçuk Çetik'in teyzeleri ,merhum Celal Yardımcı ve Harika Yardımcı'nın sevgili kardeşleri, Şahika-Ersin-Ceylan Takla , Zehra-Şerif-Selin-Celal Yardımcı'nın yengeleri, Metin-Filiz-Eser-Şule Özkent , Aslı-Esra-Mert Tümen , Raif Dinçkök Kamuran- Zübeyde Kızıltan'ın anneanne ve babaanneleri , Sema Kızıltan, Necdet Özkent , Eser-Samra Tümen , Gökhan-Gülşen Kızıltan'ın biricik anneleri, merhum Vedat Kızıltan'ın sevgili eşi ZÜBEYDE KIZILTAN 'ı 10.06. 2003 tarihinde kaybettik.
Not: Zübeyde Kızıltan'ın torunu Esra Tümen'in  eşi Raif Dinçkök ünlü işadamı Raif Dinçkök'ün torunudur.

Esra Tümen'in babası STFA holding'in kurucusu Eser Tümen'in  teyzesi Nimet hanım'ın kayınvalidesi Hatice hanım, İhsan Namık Poroy'un yeğenidir:

Mediha Tunak, Prof. Tevfik Remzi Kazancıgil'in amcazadesidir.Mediha hanım'ın kardeşi Yekta Kazancıgil, Demokrat Parti'nin kurucularından Mükerrem Sarol'un kızkardeşinin eşidir.


Mediha Tunak'ın damadı Tesit Ece,  Keriman Halis'in kardeşidir.

Ahmet Rüştü Koray'ın  damadı yazar Şükran Kurdakul:
Şirvanizade Reşad bey, Galatasaray Kulübünün kurucularındandır.


Şirvanizade ailesinin hikayesi: İsmail Siraceddin


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder