Asalak alarmı:


Bu blogda gördüğünüz araştırmaları çalıp üstüne kendi adını etiket olarak basıp satan, bununla yetinmeyip kendi reklamını yapmak adına yine bu blogdaki araştırmaları çalıp sosyal medyada yaymaya devam eden , içerik hırsızlığını bir davranış biçimi haline getirmiş olan bu ruh hastasına Asalak veya Hırsız demek yetersiz kalıyor.Biz Türkçede size ait şeyleri bin kere uyarmanıza rağmen çalmaya devam eden bu tarz kişilere ne diyoruz, neydi bu insanların yoksunu olduğu şey ?12 Temmuz 2018 Perşembe

Gelenbevizadeler - Oktay Rıfat - Lebit Yurdoğlu - Bülent Tanör


Anne tarafından Kevakibizade baba tarafından Gelenbevizade olan Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin kardeşi Neşet Molla'nın torunları  Dr. Baha, Seyfi ve Necmi Arkan'ın amcazadeleri:

ACI BİR ÖLÜM Himmetzade merhum Abdülhak Hâmid ve merhume Halide Hâmid kızı, Şevket Tezel eşi, Hüsamettin Arkan ve Rüveyde Ruma kardeşleri, Dr. Baha, Seyfi ve Necmi Arkan'ın amca çocukları, İzmir milletvekili  Dr. Lebit Yurtoğlu teyzesi, Prof. Dr. Ekrem Behçet, Nusret ve Hakkı Tezel'in yengeleri, Dilek Tezel'in çok sevgili annesi, emekli  öğretmen MAİDE TEZEL Tanrının rahmetine kavuşmuştur Aziz nâ'şı 28/12/1962 cuma namazından sonra Aksaray Valide camii şerifinden kaldırılarak Topkapı, Kozluktaki aile mezarlığında ebedi  istirahatgâhına tevdi edilecektir. Tanrı rahmet eylesin. 


Maide Tezel'in kayınbiraderi:                                                                          
                                                                         Kbbefemera

Maide Tezel'in kayınbiraderi Hakkı Tezel'in oğlu:
                                                                     

İlker Tezel'in kızkardeşinin eşi :

VEFAT Merhum Oktay Rifat ve Merhume Sabiha Rifat’ın oğulları, Zeynep Menemencioğlu, Merhume Hüsnüaşk Tanoğlu, Merhum Seyda Yaltırım, Güzin ve Nijat Embil, Merhum Osman Omay ve Emel Omay’ın yeğenleri, Nuşin Ayiter, Merhume Fatma Kuru, Yücel ve Umur Teoman, Bülbül Yarıç, Merhume Leyla Özer, Samih Kemal Tanoğlu, Merhum Hikmet Yaltırım, Ayşe Yaltırım, Edis ve Ayla Embil, Koral ve Işık Embil, Lebruz ve Selim Özadam, Fatma Baştımar, Mehmet Nâzım ve Güllü Aybar’ın kuzenleri, Ayiter, Kuru, Bener, Taze, Teoman ve Ünalmıser Ailelerinin dayısı, İlker ve Behice Tezel, Selim ve Merve Tezel’in enişteleri, Elif Rifat’ın biricik babası, Nesrin Rifat’ın sevgili eşi SAMİH RİFAT 4 Ağustos 2007 günü vefat etmiştir. Cenazesi 6 Ağustos Pazartesi (bugün) Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.


Maide Tezel'in yeğeni Dr. Lebid Yurtoğlu'nun eşi Meveddet hanım'ın  dayısı Halil Tunakan'ın kayınbiraderi:
                                                                           Not: Dr. Nevzat Tokgöz'ün damadı Haldun Ersin, 2002 yılında hayatını kaybeden hukukçu ve yazar Bülent Tanör'ün dayısıdır.

                                                         HALDUN ERSİN (14 Ocak 1928)
                                                                           

Beylerbeyi’nde doğdu. Ortaöğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde 1947’de tamamladı. İki yıl Yüksek Ticaret Mektebi’ne devam etti. 1951-1952 döneminde Tuzla’da ve Diyarbakır’da tamamladığı askerlik görevinin ardından ticaretle uğraştı. Müziğe, 1945’te Santurî Dâniş Özden’in kurduğu Çengelköy Musiki Derneği’nde hânende olarak başladı. Ud ve tanbur öğrendi............................1996 arasında MSÜ Devlet Konservatuvarı’nda Geleneksel Türk Müziği dersleri verdi. 1999’dan itibaren İTÜ TMD Konservatuvarı’nda tanbur öğretim görevlisi olarak çalışan Haldun Ersin, 1987’de vefat eden Begüm (Toköz) ile evliliğinden Ertuğrul isimli (d.1962) bir erkek çocuk babasıdır. 1988’de Hülya Poray ile evlenmiştir.
                                                devletkorosu:eskimeyen yol arkadaşlarımız


Bülent Tanör'ün babasının ikinci eşi Sevim hanım, 1998 yılında hayatını kaybeden gazeteci Yavuz Gökmen'in halasıdır.Sevim Tanör'ün kuzeni Nevres Gökçe, Saba Tümer'in dedesidir.Nevres Gökçe'nin kardeşi Necmettin bey , İsmet İnönü'nün torunu Eren İnönü'nün kayınpederidir.Necmettin bey'in eşi Filiz hanım, dışişleri eski bakanlarından Turan Güneş'in baldızıdır.


Sevim Tanör'ün kızı , Bülent Tanör'ün kardeşi Fatmagül Berktay, Halil Berktay'ın eski eşidir:

İsmet İnönü - Turan Güneş - Halil Berktay - İnegöllüzadeler


Maide Tezel'in yeğeni , ilk köyişleri bakanı Lebit Yurdoğlu:

                                                                             


Lebid Yurtoğlu'nun  eşi Meveddet hanım'ın kuzeni Prof. Seniha Tunakan, Türkiye'nin ilk kadın antropoloji profesörüdür:Seniha Tunakan'ı kardeşi Prof. Sadrettin Tunakan'ın torunu Cem bey'in esi Simla Boronkay, menajer Selin Boronkay'ın  ve Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal'ın eski nişanlısı Sibel Boronkay''ın kardeşidir.

Boronkay kardeşlerin babaları Zoltan Boronkay'ın ailesi Macaristan'dan Türkiye'ye göç eden Aşkenaz kökenli bir ailedir.Zoltan Boronkay'ın kayınpederi, Simla, Selin ve Sibel Boronkay'ın dedeleri  Ali Rıza bey, Kırım kökenlidir ve  Tema Vakfının kurucusu Hayrettin Karaca'nın babasının amcasıdır.


Karakaş cemaati - Kapancı Cemaati - Banu Avar - Boronkay ailesi - Bezmenler - Gelenbevizadeler Lebit Yurdoğlu'nun teyzesi Maide Tezel'in eltisi Semiramis Tezel , Cumhuriyetin ilk kadın doktorlarındandır:
                                                                           
                                                                     Cumhuriyet kadınları


Dr. Ekrem Behçet Tezel'in eşi olan Semiramis Tezel'in kardeşi Hamiyet hanım, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olan ve Ermeni asıllı bir terörist tarafından İstanbul'da öldürülen Behbud Han Cevanşir'in kardeşi Cemşit Cevanşir'in eşidir.

Behbud Han Cevanşir'in mezarı bulunduEkrem Behçet Tezel'in yeğeni Nesrin hanım'ın kayınpederi olan Şair Oktay Rıfat'ın annesinin babaannesi  Leyla hanım, Mehmet Ali Aybar'ın babaannesi Hayriye hanım'ın kardeşidir.Mehmet Ali Aybar'ın annesi Aliye hanım da Gelenbevi sülalesine mensuptur.

Ekrem Behçet Tezel'in yengesi Maide Tezel'in amcazadeleri  Baha, Seyfi ve Necmi Arkan'ın dedeleri , Gelenbevizade Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin kardeşi olan Neşet Molla'nın oğlu Said Molla , İngiliz işbirlikçisi olduğu gerekçesiyle Cumhuriyetin ilanından sonra ülkeden sürülen 150 kişiden biridir:
                                                                             


Maide Tezel'in amcazadeleri Baha ,Seyfi ve Necmi Arkan'ın kardeşleri Ekrem Arkan'ın kızı İnci hanım, Ziya Gökalp'in dayısının torunu olan Fethi  Pirinççioğlu'nun eşidir.


Maide Tezel'in kayınbiraderinin oğlu ve Oktay Rıfat'ın oğlu Samih Rıfat'ın kayınbiraderi olan İlker Tezel'in  dünürü Itret Berkant'ın kardeşi Alev hanım, Kapancı Cemaatinden Prof. Sahir Erman'ın oğlu Hasan Erman'ın eşidir:

Oktay Rıfat - Sahir Erman - Kapancı Cemaati9 Temmuz 2018 Pazartesi

Tahsin Uzer - Sadrazam Kadri Paşa - Cemal Reşit Eyüboğlu - Mehmet Günsur - Haydar Olcaynoyan


Ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz'in babasının dayısı Tahsin Uzer, Atatürk'ün Selanik'ten çocukluk arkadaşıdır.Tahsin Uzer'in kardeşi Emine Tekeli, Edirne Müdafii Şükrü Paşa'nın gelini Gönül Edirne'nin anneannesidir:

Tuncel Kurtiz - Tahsin Uzer - Necdet Üruğ - Faruk Gürler


Tahsin Uzer'in kardeşi Emine Tekeli'nin vefat ilanı:

 VEFAT Selânik eşrafından merhum Hacı İbrahim Ağanın Kızı, Divanımuhasebat Reislerinden Merhum Cemal Tekeli'nin Eşi, Merhum 3 üncü Umumî Müfettiş Tahsin Uzer'in ablası, bayan Suat Draman'ın annesi, avukat Emin Draman'ın kayınvalidesi, Demirtaş Draman ve Yüksek Mühendis Gündüz ve Özcan Draman ile Gönül Edirnenin anneanneleri, Y. Mühendis Osman Edirne'nin ve Ayten Draman'ın büyük kayınvalideleri, Celâleddin Uzer, Halide Tarakçıoğlu, Mefküre Oymak, ve Selâmi Uzer'in halaları, Valâ Kurtiş'in Teyzesi Tüccardan Fahreddin Tekelinin ve Firuz Kesim'in yengeleri  salihatı nisvandan EMİNE TEKELİ  hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 Ekin Cumartesi günü ikindi namazını mütaakip Arnavutköy Camiinden kaldırılarak Rumelihisarındaki aile kabristanında toprağa verilecektir. Mevlâ Rahmet eyleye.


Emine Tekeli'nin yeğeni Halide Tarakçıoğlu'nun kayınvalidesi Seher Tarakçıoğlu'nun kardeşi:
                                                                         

Şekure Görgün'ün oğlu:                                                                              

Kamuran Görgün'ün dünürü:                                                                                  

Şekure Görgün'ün torunu  Beril Eyüboğlu'nun kayınpederi:                                                                    
                                                                         

Şekure Görgün'ün  eniştesi:                                                                            
Cemal Gülcen'in yeğeni:                                                                            
                                                                         
Belkıs Ohri'nin yeğeni Afife Özkök'ün eşi:
                                                                           
                           
Saim Özkök'ün kardeşi Fatma Yüceil'in eşi:
                                                                         

Halis Yüceil'in oğlu Kaan Yüceil'in eşi Zeynep hanım'ın büyükteyzesi :
                                                                     

Belkıs Ohri'nin kardeşi Tevfika Erel'in kayınbiraderi:Ali Hilmi Erel'in kayınpederi Dr. Hüsamettin Esenel'in kardeşi Mevhibe hanım'ın kayınbiraderi:
 
 ACI BIR OLUM  Hariciye Nezareti hülefasından Fatin İhsan Beyle Saime Çinili'nin oğulları, Raika Çinili'nin eşi, Mediha İhsan Çinili'nin sevgili babaları, Banu Üke, Mahu Aygen,Süleyman Çinili, Orhan Çinili, Perizat Ayata, Melekzad Kardeş ve Nejade Tekelioğlu'nun çok sevdikleri kardeşleri, Mihriye ve Sadi Candamar'ın yeğenleri, Tuğrul,Oğuz, Erdem Üke ile Şermin  Çalı, Temuçin Aygen ve Miray Tekelioğlu'nun sevgili dayıları, General Sıtkı Üke, Hilmi Ayata, Fethi Kardeş,Ahmet Tekelioğlu'nun kayınbiraderleri ve Nejat Olcaynoyan ile Mebrure Erkmen'in enişteleri, Yusuf Erkmen, Koramiral Haydar Olcaynoyan'ın bacanagı Deniz yollarından emekli, Dezire pastanesi sahiplerinden  ADNAN ÇİNİLİ ânî bir rahatsızlığı müteakıp .......................
Not:Adnan Çinili'nin bacanağı Haydar Olcaynoyan, Cem Uzan'ın eski kayınpederi olan Rallici Renç Koçibey'in babası Sadi bey'in halasının oğludur:

Emre Gönensay - Haydar Olcaynoyan - Adana Valisi Bahri Paşa


Adnan Çinili'nin eşi Raika hanım'ın  teyzezadesinin kızı Berrin hanım, Reşat Nuri Güntekin'in kuzeni Yaver bey'in eşidir:

Haydar Olcaynoyan - Reşat Nuri Güntekin - Oktay Cumhur Akkent - Suha Özgermi


Şaziye Angın'ın kardeşi Refet Angın , Cumhuriyetin ilk öğretmenlerindendir.Şaziye hanım'ın yeğeni Sibel Günsur ünlü oyuncu Mehmet Günsur'un annesidir:

                                                                                 
                                                                 
                                                               


Mehmet Günsur'un kızkardeşi Zeynep Yüceil'in eşi Kaan Yüceil film yapımcısıdır.Kaan Yüceil'in kardeşi Tolga Yüceil de yönetmen:

Tolga H. Yüceil


Ertuğrul Kemal Eyüboğlu'nun kardeşi Cemal Reşit Eyüboğlu:                                                                                Müzdan Kunttav'ın dünürü Nezihe Karaca, Aydın Doğan'ın eşi Sema hanım'ın teyzesidir:

Şükufe Nihal - Sadrazam Kadri Paşa - Simavi ailesi - Aydın Doğan


Tuncel Kurtiz'in babası Vala Kurtiz'in teyzesi olan Emine Tekeli'nin kayınbiraderinin kızı Günten hanım, Baha Esat Tekand'ın kardeşi Enver bey'in gelinidir.Günten Tekand'ın kayınvalidesinin amcazadesi Necdet Kent,  Muhtar Kent'in babasıdır:

Simavi ailesi - Çetin Emeç - Muhtar KentBir okuyucumuzun Tahsin Uzer ile ilgili verdiği bilgiler şöyle:
                                                                               5 Temmuz 2018 Perşembe

Ferzan Özpetek - Zeynep Aksu - Fethi Ahmet Paşa - Tarık Zafer Tunaya


Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in anne bir, baba ayrı kardeşi  oyuncu Zeynep Aksu:
                                                                           


Tayfun Er'in ''Erguvaniler'' isimli kitabında Zeynep Aksu için yazdıkları:Zeynep  Aksu (Füsun Demiroğlu) 'nun babaannesi:Zeynep Aksu'nun kayınpederi:

ÖLÜM Merhum Müşir Sait Paşa torunu, merhum Korgeneral Hüseyin Remzi ile merhume AyşeMedıha mahdumu, Merhum Şevket Mocan ile merhume Pakize Mengu ve Vahibe Ston kardeşi, merhume Nadıre Cenger eşi Ergun Cenger ve Mediha Cenger'ın sevgilı Babaları Ayşe Baştimar ile Rüya Mocan'ın amcaları, Yüksek Ziraat Mühendisi gerçek iyi insan  HADİ CENGER 3!,'12 1968 sabahı Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesı 1/1/1969 tarihli Çarşamba günü ögle namazından sonra Üskudar Yeni Camiinden kaldırılarak Kadıkoy Sahrayı Cedid Kabritanındaki aile medfenine tevdi edilecektir. Tanrı rahmet eylesin.


                                                                   
  Zeynep Aksu'nun annesi ressam Nesrin Subaş ve ikinci eşinden dünyaya gelen oğlu  Ferzan Özpetek:
                                                                               


Ferzan Özpetek'in babası Adnan Özpetek'in kardeşi ,  Zeynep Aksu'nun kayınvalidesi:

                                                                           


                                               

Not.Nadire Cenger'in kızı Natıka Tahiroğlu'nun eltisi Selma hanım, Tarık Zafer Tunaya'nın kardeşidir:

Tarık Zafer Tunaya - Fethi Ahmet Paşa


Nadire Cenger'in gelini Zeynep Aksu'nun babaannesi Ferdiye Demiroğlu'nun kardeşi Fahir Şeren'in kızı Suzan hanım, Yasemin Kozanoğlu'nun babası Ahmet bey'in son eşi Neslihan Kozanoğlu'nun amcasının eşi Nezahat hanım'ın yeğenidir:

Yasemin Kozanoğlu - Ceyhun Atıf Kansu - Fethi Ahmet Paşa


Zeynep Aksu'nun kayınpederi Hadi Cenger'in anneannesi Güzide hanım, Fethi Ahmet Paşa'nın kızıdır:

Fethi Ahmet Paşa - İngiliz Sait Paşa


Zeynep Aksu'nun annesi Nesrin Subaşı'nın ikinci eşi ve kayınvalidesi Nadire Cenger'in kardeşi olan Adnan Özpetek , Ferzan Özpetek'in babasıdır.


Adnan Özpetek'in adının karıştığı Haznedar Çiftliği Cinayeti:

                                                                           


Haznedar Çiftliği Cinayetine konu olan Merter ailesi:

Seyfettin Çalbatur - Egemen Bostancı - Merter ailesi - Tevfik SağlamAdnan Özpetek ile ilgili haber:                                                                              
                                                                             

1 Temmuz 2018 Pazar

Edip Cansever - Dıblanzade ailesi - Mine G. Kırıkkanat - Selim Sarper


Şair Edip Cansever'in kızkardeşinin eşi:
                                                                             

Ziya Aykaç'ın kızı  Vildan Onuk'un kayınvalidesi Dr. İnci Onuk'un teyzezadesi Dr. Sezai Bedrettin Tümay'ın ablası:
                                                                               

                                                                                 
İnci Onuk'un teyzezadesi Haluk Dıblan'ın  halası:
 ACI BİR KAYIP Adana eşrafından Dıblanzâde Ailesinden merhum Mehmet Fuat Dıblan ve Fatma Dıblan'ın kızları, Memduh ve Kemâl Çelık, Azize Hallaç'ın yeğeni, Adana çiftçilerinden Cevat Dıblan, Umum, Mağazalar A Ş. Genel Muduru ve Ankara Tıcaret Odası Başkanı Sezai Dıblan, Tekel Genel Muduru Recai Dıblan, Avukat Hüsniye Kozanoğlu, Julide Meral Dıblan, merhum Feride Çelik ve Sanai Dıblan'ın kardeslerı, Nımet, Nasıp, Sevıl ve Neriman Dıblan'ın gorumceleri, Pancar Motor Sanayıı ve Tıcaret A Ş. Hukuk Muşavırı Avukat Cem Kozanoğlu'nun baldızı, Haluk ve Melıha Dıblan, Melıke ve Emk. Kurmay Alb. Adnan Avkut, Yıldız, Seyhan ve Selçuk Çelik, Leylâ Dinçkaya, Esen ve General Elektrik Plânlama Mudurü Y. Muh. Muzaffer Ermeç, Alı, Hulya, Akın. Patoş ve Dilek Dıblan Hayri, Bülent ve Can Kozanoglu'nun hala ve teyzeleri, Faruk, Sınan ve Ece'nin buyuk halaları, Trabzon Goğus Hastalıkları Hastahanesl Baş Hekimî, Ulusal Verem Savaş Derneğı Yonetım Kurulu Azası, Doğu Karadeniz Verem Bölge Başkanı, eski Adana Milletvekili, kıymetli varlığımız  DR. MAKBULE DIBLAN elım bır trafık kazası sonucu vefat etmıştır. Cenazesi 27 Ağustos 1970 Perşembe gunu, oğle namazını muteakıp Hacı Bayram Camiinden kaldırılarak Asri Mezarlığa defnedilecektır. Mevlâ Rahmet eyleye.

Makbule Dıblan'ın eniştesi Cem Kozanoğlu'nun babası:
                                                                           

Makbule Dıblan'ın yeğeni Esen Ermeç:
                                                                               

Esen Ermeç'in teyzesi Hayret Akbil'in kayınbiraderleri:                                                                        


Melih Akbil'in eşi Güneş hanım'ın dayısı:

Not:Selim Sarper'in halasının kızı Necla hanım, Kızıl Milyarder lakaplı Osman Kavala'nın annesidir.Osman Kavala'nın amcasının eşi Zema Kavala'nın amcasının oğlu  Fehmi Behlil, mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nun babasıdır.Zeynep Fadıllıoğlu'nun kızı Selin hanım geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü işadamı Şarık Tara'nın oğlu Sinan bey'in gelinidir.


Selim Sarper'in  kızkardeşi Nilüfer hanım'ın oğlu  Mehmet Sarper, Ayşe Kulin'in eski eşi ve iki oğlunun babasıdır:Selim Sarper'in kızkardeşi Suzan Tarhan'ın damadı Melih Akbil ve kuzeni Orhan Akbil, Kapancı cemaatindendir.Orhan Akbil'in kızkardeşinin eşi  futbolcu Esat Kaner'in mezarı da Bülbülderesi Mezarlığındadır.


Melih Akbil'in akrabası Argun Özer'in kayınvalidesi Rey'an hanım, Nadir Nadi'nin annesinin halasının kızıdır:Argun Özer'in kızı Verda Özer:Melih Akbil'in kardeşi büyükelçi Semih Akbil 1975,  Şarık Tara  1984 oğlu Sinan Tara da 1997 yılında Türkiye'yi Bilderberg toplantılarında temsil eden ekibin içinde yer almışlar:Şair Cenap Muhittin Kozanoğlu'nun torunu Kozan Asova'nın  eski eşi ve oğlunun annesi gazeteci Mine G. Kırıkkanat'ın teyzesinin eşi Tanaydın Barkan'ın annesi, Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa'nın ve Menemenli Sait Paşa'nın  torunlarındandır.Tanaydın Barkan'ın damadı İsak Hatem, Musevi Cemaatinden:
Muazzez Alpertong'un dünürü Nafi Ataç, Gümüşhaneli Kadirbeyoğlu-Ataç ailesindendir.Muazzez hanım'ın oğlu Ferdin Hoyi, Koç Holding ve Işık Üniversitesi genel sekreterliği yapmış:
Şair Edip Cansever'in yeğeni  Vildan Onuk'un kayınpederi Naci bey'in amcazadesi Cemil Serdengeçti, Şair Oktay Rıfat'ın amcasının torunu Musikar Oruğ'un dünürü Füsun hanım'ın teyzesinin damadıdır:Musikar Oruğ'un dünürü Füsun hanım'ın teyzezadesinin damadı Erdoğan bey, tarihe Ankara Cinayeti olarak geçen, 1940'lı yıllara damgasını vuran olayın maktulü Dr. Neşet Naci Arzan'ın ablasının torunudur:27 Haziran 2018 Çarşamba

Neşet Naci Arzan - Tüli Kamhi - Kadirbeyoğlu-Ataç ailesi - Süreyya Duru - Tanju ve Temel Gürsu


Nazım Hikmet'in teyzezadesi olan şair Oktay Rıfat'ın amcası bestekar Ali Rıfat Çağatay'ın torunu Musikar Oruğ'un  dünürü Füsun Özkazanç'ın teyzesi Bedia hanım'ın damadının yeğeninin eşi Vildan Onuk, şair Edip Cansever'in kızkardeşinin kızıdır.

Oktay Rıfat - Edip Cansever - Ahmet Mithat Efendi - Ronabar ailesi - Kavrakoğlu ailesi - Asaf İlbay


Musikar Oruğ'un dünürü Füsun Özkazanç'ın teyzesi Bedia Guleman'ın oğlu:
                                                                           

Süleyman Haldun Guleman'ın damadı Erdoğan Karabulut'un babaannesi:
                                                                                 

Letafet Karabulut'un kardeşi Dr. Neşet Naci Arzan'ın eşi Nilüfer hanım'ın kardeşi Suzan Draz'ın görümcesi:


Nilüfer Arzan'ın eşinin vefatının ardından evlendiği Dr. Ertuğrul Başsipahi'nin kızı İncilay hanım'ın annesi Dr. Muzaffer Öner'in dayısı:


Nuri Darnel'in oğlu:

Nuri Darnel'in gelini Emine Darnel'in amcası:


Nilüfer ve Dr. Neşet Naci Arzan'ın gelinleri Ayla Arzan'ın halası :


Mürşide Duru'nun eşi Film yapımcısı Naci Duru'nun oğlu:


Süreyya Duru'nun kayınbiraderi İlhan Türkoğlu'nun bacanağı:


Burhan Eltan'ın annesi:

Not:Zehra Eltan'ın torunları Yeşilçam oyuncularından Tanju Gürsu ve kardeşi yönetmen Temel Gürsu:Film Yapımcısı Naci ve Nazif Duru kardeşler ve Naci Duru'nun oğlu Süreyya Duru:


                                                                        Murat film.com


Nabi Vicdani Ataç'ın kuzeni Muhsin Kadirbeyoğlu, İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü'nün eşi Nazlı hanım'ın dedesidir.

Nabi Vicdani Ataç'ın oğlu İnal bey eski ittihatçılardan İhsan Namık Poroy'un oğlunun damadıdır:

İnönü ailesi - Kadirbeyoğlu-Ataç ailesi - Mithat Şükrü Bleda - Koç ailesi - Uğur Ziyal - Namık Gedik


Nabi Vicdani Ataç'ın yeğeni Emine Darnel'in oğlu Orkun Darnel voleybolcu Neslihan Demir'in eski  eşidir:
                                                                                   


Tüli Kamhi'nin dayısının eşi olan Nazan Görey'in annesi Server hanım, Adana Valisi  Cevad bey'in yeğenidir.Nazan hanım'ın babası Sabur Sami Draz, 1915 ve sonrasında Antalya mutasarrıfı olarak görev yapmıştır:Dr. Neşet Naci Arzan'ın öldürüldüğü, Genelkurmay başkanı Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay'ın cinayetten yargılandığı, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın intiharına sebep olan Ankara Cinayeti: