Yeni Şafak gazetesinde ''emek hırsızlığı'' kavramının bir karşılığı yok mudur ki Asalak bu gazeteye bir şekilde kapağı atmasından cesaret alıp Hırsızlığın kitabını yazıyor, gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül de bunun reklamını yapıyor.

Asalak alarmı:

http://sabetayciavcisi.blogspot.com/2016/12/asalak-alarm.html

Bu blogda gördüğünüz araştırmaları çalıp üstüne kendi adını etiket olarak basıp satan, bununla yetinmeyip kendi reklamını yapmak adına yine bu blogdaki araştırmaları çalıp sosyal medyada yaymaya devam eden , içerik hırsızlığını bir davranış biçimi haline getirmiş olan bu ruh hastasına Asalak veya Hırsız demek yetersiz kalıyor.Biz Türkçe'de size ait şeyleri bin kere uyarmanıza rağmen çalmaya devam eden bu tarz kişilere ne diyoruz, neydi bu insanların yoksunu olduğu şey ?

Vaktini blogun içeriğini kaydetmek için kullanan sonra da bu kayıtları ''bakın ben neler biliyorum'' diye ortaya çıkartıp yayınlayıp bunlarla dikkat çekmeye çalışan bir müptezel, başka insanların eserlerinden maddi manevi kazanç sağlamaya çalışan bir Hırsız var karşımızda.

19 Şubat 2018 Pazartesi

Faruk Kenç - Cemil Uybadın - İlhan Arsel - Muazzez Tahsin Berkand


Enver Paşa'nın kardeşi Fatma Hasene hanım, Sultan II Abdülhamit'in yaverlerinden Ömer Nazım bey ile evlenmiş.:

 Enver Paşa'nın eniştesi Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey, koyu Sultan Abdulhamit taraftarı olduğu için İkinci Meşrutiyet'in ilanından önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin fedailerinden İsmail Canbolat tarafından vurularak ağır yaralandı. Vur emrini Enver Paşa vermişti. Nazım Bey ve Hasene Hanım'ın oğlu Faruk Kenç, ünlü rejisörlerinden. Kenç, bir süre Belgin Doruk ile evli kaldı. Enver Paşa, Kenç'in dayısı oluyor. Enver Paşa'nın kızkardeşi Mediha Hanım, Genelkurmay eski Başkanı Kazım Orbay'ın eşiydi. Orbay ailesi 1945'de bir skandalla sarsıldı. Çocukları Haşmet, Ankara'da bir doktoru öldürmekten mahkum edildi. Olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanan 18 yıllık Ankara Valisi Nevzat Tandoğan mahkemeye çıkarıldıktan sonra evinde kendini vurarak intihar etti. Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay bu skandaldan dolayı 1946'da görevinden alınıp Askeri Şûrâ üyeliğine atandı. 
 Başı belaya giren üstad-ı azam Kaya Paşakay Enver Paşa ailesinden.
                                                                       
Amcası Yüzbaşı Halil Bey ile konuşarak merkezi Paris’te bulunan Jön Türk Hareketi’nin Selanik’teki bir kolu olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ne (sonraki adıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti) katılmayı kabul etti.
(Tahminen Mayıs 1906) Bursalı Mehmet Tahir Bey'in rehberliği ile cemiyete, on ikinci üye olarak kabul edildi. Kendisine Cemiyetin Manastır şubesini kurma görevi verildi.

İttihat ve Terakki’nin başlattığı ihtilal hareketleri içinde yer alan Binbaşı Enver Bey, kızkardeşi Hasene Hanım'ın eşi olan ve sarayın adamı olarak bilinen Selanik Merkez Kumandanı Kurmay Albay Nazım Bey’i öldürme planı içinde yer aldı[
11 Haziran 1908 günü gerçekleşen suikast girişimi Nazım Bey'in ve onu öldürmekle görevli fedai Mustafa Necip Bey'in yaralanması ile sonuçlanırken Enver Bey, Divan-ı Harb’e sevkedildi.

Ancak İstanbul’a gitmek yerine 12 Haziran gecesi dağa çıkıp ihtilal başlatmak üzere Manastır'a doğru yola çıktı. Resne'de Resneli Niyazi Bey'in dağa çıktığını öğrenince Manastır yerine Tikveş'e yöneldi ve cemiyeti orada yaymaya çalıştı

Bu hareket padişah tarafından II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde önemli rol oynadı

Dağa çıkan subaylar arasında en kıdemlisi olduğu ve önemli faaliyetler gerçekleştirdiği için Enver Bey, bir anda “hürriyet kahramanı” olarak kabul edildi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin askeri kanadının en önemli isimlerinden birisi oldu. Meşrutiyetin ilanından sonra MakedonyaGenel Müfettişliği ve Berlin Askeri Ataşeliği gibi görevlerde bulundu.
           Enver Paşa:Bu vatanın onurlu evladıFaruk Kenç sinemamızın küçük hanımefendisi Belgin Doruk'un ilk eşidir:
                                                                           


Enver Paşa'nın kızkardeşi, Faruk Kenç'in annesi:


Faruk Kenç'in kardeşi:


Saadet Cağaloğlu'nun damadı:


Günaydın Mertcan'ın babası Prof. Dr. Besim Turhan'ın yeğeni:Hüseyin Besim Akova'nın kardeşi Mustafa bey'in bacanağı Ziya Emiroğlu Kuntay , Süreyya Paşa (İlmen)'nın oğludur.Ziya Emiroğlu Kuntay'ın torunu Eren Kemahlı, yazar Ayşe Kulin'in eski eşi ve oğullarının babasıdır:Hüseyin Besim Akova'nın  oğlu Cüneyt bey'in kayınbiraderinin eşi Neslihan hanım'ın dayızadesi Bedriye hanım, Halide Edip Adıvar'ın kızkardeşinin oğlu  Bedrettin Pars'ın eşidir:

Enver Paşa'nın kızkardeşinin oğlu film yapımcısı Faruk Kenç'in kardeşi  Saadet Cağaloğlu'nun dünürü:


Saadet Cağaloğlu'nun dünürü Muhtar Güredin'in teyzesi:


Ayşe Mefharet Akman'ın kardeşi:

VEFAT ve TEŞEKKUR Merhum Ahmet Muhtar Efendı ve Rana Hanım'ın torunu, Suphı Bey ve Nacıye Hanım'ın oğlu, Melek Karatekın'ın sevgılı eşı, Süreyya, Ahmet ve Nacıye'nın babaları, Aysel Karatekın'ın kayınpeden, Uğur ve Denız'ın dedeleri, Güredın, Akman aılelennın dayısı, özbudun, Uybadın, Tümay aılelerinın enışteleri, emeklı valılerden M. REBİİ KARATEKİN 31 Ekım 1983 tarihınde vefat etmıştır. Cenazesı 1 Kasım 1983 salı günu Zıncırlıkuyu Aıle Mezarlığı'na defnedılmıştır Bızı bu acıh gunumuzde yalnız bırakmayan, gerek evımıze gelerek, telefon ve telgrafla arayan, gerekse cenaze merasımıne katılan dost, akraba ve yakınlarımıza tesekkuru borç bılırız AİLESİ


Rebii Karatekin'in kayınbiraderi:


Rebii Karatekin'in amcası:


Ziya Akant'ın eşinin amcazadesi Makbule hanım'ın kızı Hepsen hanım'ın kayınvalidesi:


Hepsen Arsel'in teyzezadeleri Sabih ve Melih Kayan'ın yengeleri:

VEFAT Merhum Tugbay Îrfan Kayan'ın esi, Türkân Büge ve İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Profesörlerinden llhan Kayan'ın sevgili anneleri, Kayaean Kayan, Haluk Büge'nin kıymetli kayınvalideleri, Hatice Akova, Yüksek Mühendis Besim Akova, Yüksek Mimar Sabih Kayan, Dr. Melih Kayan ve Esin Acun'un yengeleri, Murat, Ümit, Nursel Büge ve Ayfe. Doğan Kayan'ın büyükanneleri, Cüneyt Akova, Turhan Akova, Perizat Sevgen, Dr. Bülent Sevgen'in anne yengeleri ve Sâyan Kadırganın sevgili ablası Bn. MEDİHA KAYAN 11 Eylül 1970 cuma günü Hakkın  rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 12 Eylül, cumartesi günü ikindi namazından sonra Kızıltoprak Zühtü Paşa Camiinden kaldırılarak Sahravıcedid mezarlığmda toprağa verilecektir. Mevlâ rahmet eyliye

Ziya Akant'ın yeğeni Işık Seltün'ün eşi:
Not: Yakubi Cemaatinden olan ünlü yazar Muazzez Tahsin Berkand'ın kızkardeşinin oğlu  Ümit Seltün'ün kayınvalidesi Samime Günerman, Ziya Akant'ın kardeşi Sadi bey'in kızıdır.Sadi  ve Ziya Akant'ın diğer kardeşleri Asaf bey, Nevzat Tandoğan'ın kardeşi Fahri bey'in bacanağıdır.

Ümit Seltün'ün amcazadesi Güner hanım'ın eşi Ercüment Kenber'in kızkardeşinin eşi Müfit bey, Nevzat Tandoğan'ın eşi Fahriye hanım'ın ilk eşi Mehmet Ali Kuraner'in oğludur:Güner Kenber'in  dayısının eşi Baykan Günel'in kardeşinin eşi Melek hanım, Diyarbakır eski milletvekillerinden İhsan Hamit Tigrel'in kızıdır:
İhsan Hamit Tigrel'in  yeğeni Hamit Zülfü Tigrel'in ilk eşi Celadet hanım'ın kardeşi Nezahat Bilimer'in kızı Şeyma hanım, Zeynep Arsel'in oğlu Çelik Arsel'in eşidir.Zeynep Arsel'in diğer gelini Semahat hanım, Rahmi Koç'un kardeşidir.Zeynep Arsel'in oğlu Prof. Dr.  İlhan Arsel'in eşi Hepsen hanım'ın annesinin amcazadesi Ulviye hanım Ziya Akant'ın eşidir:


Baykan Günel'in eltisi olan eski milletvekillerinden Ayşe Günel, Gümrük ve Tekel eski bakanlarından Demokrat Partili Emin Kalafat'ın kardeşidir.Ayşe Günel ve Emin Kalafat Yakubi Cemaatindendir.

Ümit Seltün'ün kayınpederi ,  Ziya Akant'ın kardeşi Sadi bey'in damadı olan Tarık Günerman'ın kardeşi Perihan hanım, Cizre Emiri Bedirhan Paşa'nın torunu Ubeyd Şamil Çınar'ın eşidir:

Ümit Seltün'ün dayısının eşi Müveddet Berkand , gazeteci Hasan Cemal'in halasının görümcesidir:

Ziya Akant'ın  yeğeni Rebii Karatekin'in  bacanağı Bedrettin Tümay'ın kızkardeşi Münevver hanım, ünlü yazar Refik Halid Karay'ın kızkardeşinin oğlu  Prof. Muhiddin Etingü'nün eşidir.Refik Halid Karay'ın kardeşi Hakkı Halit bey, Yakubi Cemaati'nin ünlü isimlerinden Yeni Asır gazetesinin kurucusu  Fazlı Necip bey'in dünürüdür:
Ziya Akant'ın kayınpederi , Prof. Dr.  İlhan Arsel'in kayınvalidesinin amcası olan General  Muhittin Kurtiş , Kurtuluş Savaşına katılan komutanlardandır.İlhan Arsel'in kardeşi Çelik Arsel'in eşi Şeyma hanım'ın amcası Vehbi Bilimer Birinci Dünya Savaşı döneminde Orduda Subay olarak görev yapmış:

Amcam Vehbi Bilimer ve 2 subay arkadaşı İstanbul'un işgalinden sonra Anadolu'ya kaçmak için plan yapıyorlar. Sirkeciden Bandırma'ya giden vapura biniyorlar. Yüzlerini çamurla karalıyorlar ( Hint askerlerine benzemek istemişler, meğerse I nci Dünya Savaşında Hindistan'dan da yardım olarak asker gelmiş). Sırtlarına aldıkları çuvalın içine, çizmeleri, pantalonları, ceketleri, kasketleri ve silahlarını koyuyorlar. Vapur hareket etmeden önce bir İngiliz geliyor ve bir bildiri okuyor. Tercümanı da çevirip anlatıyor. Bu bildiride İngiliz şöyle diyor, " Kralımız bize karşı silah çektiğiniz için sizi affetmiştir, ancak bundan sonra savaşırsanız cezanız idam olacaktır. Köyünüze gidin, toprağınızı ekin, hayvanlarınıza bakın ve bir daha asker olmayın" Amcam ve subay arkadaşları, vapur hareket ettikten sonra etraflarındaki terhis edilmiş köylülere "biz subayız, Mustafa Kemal'in yanına gidiyoruz. Yakalanma ihtimalimize karşı çuvallarımızdaki eşyalarımızı dağıtalım. Biri çizmenin bir tekini öbürü öbür tekini alsın, şapkalarımızı başkaları alsın ve bulurlarsa kimin subay olduğunu anlamasınlar." hepimizi öldürecek değiller. Ancak köylüler korkarlar, hiçbiri yardım etmeye yanaşmaz, bir tek sizi ele vermeyiz derler. Bandırma'da vapurdan çıkarken, bir İngiliz görevli tek tek çıkanları kontrol eder, amcam heyecandan biraz hızlı gider, bunun üzerine ona dur derler o da kaçmaya başlar. Arkasından gelen İngiliz tüfeğinin kabzasıyla başına vurur, başı yarılır kanamaya başlar ama amcam hızlı koşar ve adam görevi başına döner.
Sonra bu üç arkadaş bir dağa çıkarlar, amcama Vehbi en küçük sensin, git ekmek ve su al gel biz seni burada bekleriz derler. Amcam saklana saklana gider ve geriye döndüğünde aradan 3 gün geçmiştir ve subay arkadaşları gitmiştir. Torbasını yüklenir ve sonunda Mustafa Kemal'e ulaşır. Sakarya muharebesinde süngüyle savaşır. Sakarya nehrinin kandan kıpkızıl aktığını anlatmıştı.Şeyma Arsel'in amcası Vehbi Bilimer ünlü  Menemencioğlu ailesinden Feridun bey'in dünürüdür:
15 Şubat 2018 Perşembe

YAKUBİLER

YAKUBİLER

Ölüm ilanlarına, Mezartaşlarına ve Gazete arşivlerine meraklı olanların anlayabileceği bir durumu siyasal ve güncel olayların kaygısına düşmaden herkesin anlayabileceği şekilde yazacağım.

İşin içine siyaset girdiği zaman herkes kendinden olmayanı Sabetaycı , Cripto Yahudi , Gizli Ermeni İlan ediyor.
Hiçbir temeli olamadan , Emek harcamadan hatta emek hırsızlığı yaparak siyaseten kendinden olmayanı bu şekilde karalıyor.

Yaklaşık 20 yıldır Mezartaşları ,Gazete İlanları Üzerinden Ülkemizde yaşayan Cripto topluluklar üzerine araştırmalar yapıyorum.

Bu konu ile ilgili tespitlerim şudur ; Cripto Yaşayan Üç İbrani Grup var Ülkemiz de.

Sabetaycılar
Cripto Yahudiler ( Museviler )
Pakraduniler

Sabetay Sevi’nin ölümünden sonra üçe bölünen Sabetaycılar için de belki de en az bilinen grup Yakubilerdir.
Maçka Mezarlığı , Feriköy ve Karacaahmet Mezarlığında ağırlıklı olarak Cemaate ait adalara gömülüyorlar.
Yakubiler Müslümanlar ile en çok karışan gruptur.

O yüzden yazarken dikkat etmek gerekiyor aynı aileden Sabetaycı olarak kendisini koruyanlar olduğu gibi Müslümanlar ile karışıp Müslüman olanlar da var.

Zincirlikuyu , Nakkaştepe , Küçükyalı gibi Mezarlılarda da gömülü Yakubi Ailelere rastlıyoruz.
Bu aileleri Ölüm İlanları , Mezartaşları , Evliliklerinden takip ettiğimiz gibi soyisimleri ile de ayırabiliyoruz.

Gazete ilanlarından çok ilginç hikayeler çıkıyor, İlhan Cavcav ölünce fark ettim.
Tekrarlayan kelimelerden oluşan soyisimler alıyor Yakubi’ler;
 Cavcav (*), Şeşbeş, Birtek, Vızvız, Güpgüp ve Kepkep  gibi.

Akrabalık zincirlerini incelediğimizde, Gömüldükleri mezarlıklara ve evliliklerine baktığımız da bu kanıya varıyoruz.
Yakubiler en az bilinen Sabetaycı Gruptur tekrar tekrar yazıyorum. 
O yüzden En çok yanıldığımız gruptur.

Yukarıda ki soyisimler ise en az bilinen kolu Yakubiler'in yine az bilinen üyeleri.
Bana çok ilginç geldi.
Sizce de ilginç değil mi?

Greenpeaceetmiş

12 Şubat 2018 Pazartesi

Muharrem Nuri Birgi - Ayseli Göksoy - Nihat Duygu Bindal - Şükrü Saraçoğlu


Bilderberg toplantılarına katılan ilk Türk ünvanına sahip olan Muharrem Nuri Birgi'nin dayısı Mahmut bey'in oğlu:
                                                                       


Mehmet Fethi Kocabora'nın damadı:Mehmet Fethi Kocabora'nın bacanağı:

Not:Suha Elbi'nin kardeşi Fitnat  Bindal'ın kayınbiraderinin kızı Nurdan hanım, eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun torunu Rüştü Saraçoğlu'nun eşidir.

Suha Elbi'nin kardeşi Prof. Süreyya Elbi'nin bacanağı Mazhar Nedim Göknil'in torunu Canan hanım, Kazım Özalp'in torunu Osman Özdemiroğlu'nun eşidir:
Mazhar Nedim Göknil'in kayınbiraderi Fehmi bey, Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın torunu Naili Moran'ın dünürüdür:
Atilla Erman'ın kızkardeşi ressam Ayseli Göksoy Manisa eski milletvekillerindendir:

Muharrem Nuri Birgi'nin amcasının eşi Fevziye hanım, Dr. Feyzi Paşa'nın kızıdır.Fevziye Birgi'nin kızkardeşinin kızı Hadiye hanım, Reşat Nuri Güntekin'in eşidir:Muharrem Nuri Birgi'yle yapılan ropörtaj:11 Şubat 2018 Pazar

Peyami Safa - Berna Moran - Güneri Civaoğlu


Ünlü yazar Peyami Safa'nın amcası , edebiyat eleştirmeni Berna Moran'ın annesi Mesture hanım'ın babası:

                                                                         

Ali Kami Akyüz'ün kızı Sitare hanım'ın eşi:Ali Kami Akyüz'ün kızı Beria Civaoğlu'nun eşi Prof. İlhami Civaoğlu, Güneri Civaoğlu ile aynı ailedendir.:
Berna Moran'ın halasının oğlu Haluk Somer'in gelini  Ayşe Torfilli, Dünya güzelimiz Keriman Halis'in torunudur.

Haluk Somer'in kardeşi Mehlika hanım, Mehmet Ali İrtemçelik'in dayısının eşidir.Mehlika hanım'ın görümcesinin eşi Ziya Selışık MİT'ten önceki İstihbarat Teşkilatımız MEH/MAH'ın iki kez reisliğini yürütmüş bir isim.


10 Şubat 2018 Cumartesi

Aynizadeler - Cenap Şahabettin - Berna Moran - Neyzi ailesi - Menemencioğlu ailesi - Macit Gökberk


Prof. Dr. Mehmet Ali Ayni'nin amcazadesi Hasan Tahin bey'in oğlu   İsmail Erez, Paris büyükelçiliğimizi yaptığı sırada Asala örgütünün saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İsmail Erez, Bülent Ecevit'in annesinin kuzeni Emine Musaffa hanım ile İnegöllüzade Saffet bey'in  oğlu Muammer Eriş'in kızları olan Necla hanım'ın eşidir.

İsmail Erez'in babası Hasan Tahsin bey'in ikinci eşi Şivezat hanım, Cenap Şahabettin'in kızıdır.Şivezat hanım'ın kardeşi Reşika hanım, Süleyman Nazif'in gelinidir.


Şivezat Erez ve Reşika Ozankan'ın teyzeleri, Bedirhan aşiretinden Sariye hanım'ın kızı Nazire Kardam:
                                                                           


Nazire Kardam'ın oğlu:


Nazire Kardam'ın diğer oğlu Faruk Kardam'ın baldızı:


Jale Türkan Saltuk'un dünürü Hayriye Neyzi'nin annesi:


Hayriye Neyzi'nin kayınvalidesi:


Jale Türkan Saltuk'un kayınvalidesi:


Sıdıka Saltuk'un kardeşi Zahide hanım'ın eşi:
Not: Prof. Dr. Macit Gökberk, Prof. Sabahattin Zaim'in anne tarafından akrabasıdır:Prof. Sabahattin Zaim'in teyzezadesi Dr. Cevat Babuna, Karakaş   Ataman ailesinin kızı Semin hanım ile evlenmiş.Bu çift Dr. Oktar Babuna'nın anne ve babasıdır.Semin Babuna'nın amcazadesi Olcay Neyzi, Mehmet Ali Ayni'nin kızı Nezihe Neyzi'nin gelinidir.Nezihe hanım'ın diğer gelini Ayfer Neyzi, Reha İsvan'ın kızkardeşidir.


Macit Gökberk'in baldızı Sıdıka Saltuk, ünlü oyuncu Mahir Canova'nın dünürüdür.


Macit Gökberk'in kızı Nilüfer hanım'ın ilk eşi eşi Kemal Suman, Altemur Kılıç'ın eşi Güzide hanım'ın teyzesinin oğludur:Macit Gökberk'in kızı Nilüfer hanım'ın son eşi Mete Tapan'ın ilk eşi Nazan Ölçer , Halil Berktay'ın teyzesinin kızıdır.Galip Kardam'ın eşi Beyza hanım ve kayınbiraderi edebiyat eleştirmeni Berna Moran 'ın anneleri Mesture hanım, Peyami Safa'nın amcazadesidir.


Galip Kardam'ın kardeşi Faruk bey'in baldızı Jale Türkan Saltuk'un dünürü, Mehmet Ali Ayni'nin kızı Nezihe Neyzi'nin gelini olan  Hayriye Neyzi'nin kızkardeşinin damadı Büyükelçi Uluç Özülker, MİT eski müsteşarı Bahattin Özülker'in oğludur:

TEŞKİLATTA "Arnavut Bahattin" olarak bilinen MİT'in bahriyeli tek patronu emekli koramiral Bahattin Özülker 1914 yılında doğdu. 1966 yılında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevinde bulundu. MİT'te iç çekişmelerin yoğun olduğu bir dönemde göreve gelen Bahattin Özülker 1974 yılında yedi ay süreyle müsteşarlık yaptı. Özülker, 12 Mart muhtırasına imza atan isimlerden biriydi. 28 Şubat 1974'te teftiş için gittiği Samsun'da bir otel odasında ölü bulunan Özülker bazılarına göre profesyonelce işlenmiş bir cinayet, bazılarına göreyse geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Görüştüğümüz eski teşkilat mensupları, "Bahattin Paşa'nın öldürüldüğü iddiası MİT'ten çıkmadı. Teşkilat içinde kimse böyle bir yorum yapmadı" diyorlar.


5 Şubat 2018 Pazartesi

Aynizadeler - Necmettin Sadak - Neslihan Yargıcı - Yonca Evcimik - Evrenoszadeler - Keriman Halis


Asala'nın katlettiği büyükelçilerimizden İsmail Erez, Mehmet Ali Ayni'nin amcazadesi Hasan Tahsin bey'in oğludur.Erez ailesi de Aynizade ailesinin parçasıdır.

İsmail Erez'in amcası Dr. Naşid Erez, Teşkilat-Mahsusa'nın başkanı Süleyman Askeri bey'in kızkardeşinin oğlu Haldun Gökbudak'ın dünürüdür:

Ulagay ailesi - Halit Ziya Uşaklıgil - Mehmet Ali Ayni - İsmil Erez - Süleyman Askeri bey - Nuri Conkerİsmail Erez'in amcasının eşi:

VEFAT Merhum Ord. Prof. Dr. Naşid Erez'in eşi; Prof. Dr. Selçuk Erez'in ve Dr. Reyhan Erez'in anneleri; Sinan Polvan'ın anneannesi; Yeşim Erez ve De Young'ın, Oya Erez'in, Esin Erez'in babaanneleri; îrem Erez'in kayınvalidesi; Francis De Young'ın büyük kayınvalidesi; Haldun Özbudak ve Mediha Özbudak'ın dünürleri MERAL EREZ'i kaybettik, 31 Mart Çarşamba günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde defnedilecektir. AİLESİ


Meral Erez'in kızı Dr. Reyhan Erez'in eski eşi:
                                                                           


Özgür Polvan'ın anneannesi:                                                                              
                                                                             
Servet Gözgücü'nün kardeşinin eşi  Muzaffer hanım'ın amcası:
                                                                           

Servet Gözgücü'nin kardeşi:
                                                                            

Mesude Donat'ın kızı Ayla Yargucu'nun görümcesi:
                                                                               

Mesude Donat'ın dünürü:
                                                                               


Münire Bahtoğlu'nun kardeşleri:


Sabriye Büyükaslan'ın eşi:


Sabriye Büyükaslan'ın damadı Haluk Somer:


Haluk Somer'in gelini Ayşe Torfilli'nin babaannesi:Haluk Somer'in kardeşi:

Not: Hatice Mehlika Tarim ve Haluk Somer'in dayılarının kızı Beyza Kardam, Büyükelçi İsmail Erez'in üvey annesi ve Cenap Şahabettin'in kızı olan Şivezat Erez'in  teyzesinin gelinidir.Şivezat hanım'ın anneannesi Sariye hanım, Bedirhan aşiretindendir:Hatice Mehlike Tarim'in eşi Safder bey, Mehmet Ali İrtemçelik'in dayısıdır.

Hatice Mehlika Tarim'in görümcesi Betül hanım, Milli İstihbarat Teşkilatının öncüsü olan MEH/MAH'ın iki kez reisliğini yürüten Ziya Selışık'ın eşidir.Hatice Mehlika hanım'ın diğer görümcesinin eşi Emir Sencer'in dayısının kızı Gönül hanım, gazeteci Hasan Cemal'in teyzesi İsmet Benayyad'ın dünürüdür:Haluk Somer'in dünürü, Mahmure Torfilli'nin torunu  Ayşe Torfilli'nin annesi olan Ece hanım, Dünya Güzelimiz Keriman Halis'in kızıdır.


Hatice Mahmure Torfilli'nin kardeşi Nevbare Baran'ın  kızı Şermin hanım, Rıfat Ababay'ın kayınvalidesidir.

Hatice Mahmure Torfilli'nin kardeşi Pakize Garan'ın görümcesinin kızı  Neyir hanım'ın eşi Kani Karaosman , Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun dayısıdır.


Hatice Mahmure Torfilli'nin kızkardeşinin kızı Fahriye Tanman'ın kayınbiraderi, İspanya iç savaşına katılan tek Türk olan  Fahri Tanman için Gürkan Hacır'ın yazdıkları:

Sökeli toprak zengini Fahri Tanman'la devam edeyim... Belki isim yabancı gelmiş olabilir. Ama Tanman Ailesi, kamuoyunun yakından tanıdığı bir aile. Koçlar'dan Moranlar'a, Evliyazadeler'e kadar onlarca zengin aileyle akrabalık ilişkileri var. Fahri Tanman'ın Babası Ahmet Hulusi Tanman, mübadele öncesi Selanik Belediye Başkanı'ydı. Tarımla ilgili birisi değildi. Oğlu Fahri Tanman 1923'teki mübadelede Türkiye'ye geldiğinde ona başta İzmir Söke olmak üzere araziler verildi..................Biraz hesap yapalım. Fahri Bey'in, Mübadele Komisyonu kararı uyarınca aldığı arazi 40.000 dönümYani 40 milyon metrekare. Nerede? Tarım cenneti Söke Ovası'nda. Bugünkü değeri 10 milyon dolarlarla ölçülemez...


Fahri Tanman ilk evliliğini Son Sadrazam Kırımlı Ahmet Tevfik Paşa'nın kızı Fatma Zehra Moran'ın kızı olan eski milletvekillerinden  Nazlı Tlabar ile yapmış.Fahri Tanman'ın  kardeşi Selami bey'in eşi Semra hanım, Fatma Zehra Moran'ın kardeşi Ali Nuri Okday'ın torunudur.Sabriye Büyükarslan ve eşi Evrenoszade Refik Hıfzı bey:


1912 yılında Selanik'ten  göç eden Evrenoszade Refik Hıfzı Büyükaslan kendi çabalarıyla memleketin en zengin isimlerinden biri haline gelmiş.Refik Hıfzı bey ve eşi Sabriye hanım, tüm mal varlıklarını 1950 yılında Darülacezeye bağışlamışlar:

Refik Hıfzı Büyükaslan, İttihatçı Rahmi bey olarak bilinen İzmir Valisi Rahmi Arslan'ın kuzeni ya da kardeşidir.(İlanlardan kesin sonuca varılamıyor) Rahmi Arslan, İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden   Mithat Şükrü Bleda'nın kayınbiraderidir.


Sabriye Büyükarslan'ın oğlu Nejat Delemen'in ilk eşi Gülin hanım, Yeni Asır gazetesinin kurucusu Fazlı Necip bey'in damadı Enis Tahsin Til'in kardeşinin baldızı  Nevber hanım'ın torunudur:Sabriye Büyükaslan'ın kardeşi Dervişe Evcimik'in torunu şarkıcı Yonca Evcimik:

Servet Gözgücü'nün büyüğü Fikri Sezginer'in torunu Ömer bey, Çiftçiler Holding'in kurucusu ve  Raif Dinçkök'ün dünürü  olan Emin Çiftçi'nin kızı Esen hanım ile evlenmiş:Emin Çiftçi'nin kızı Figen hanım ilk evliliği Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından Mehmet Birgen ile yapmış.Figen Çiftçi'nin ikinci eşi Emir Yargıcı modacı  Neslihan Yargıcı'nın kuzenidir.Neslihan ve Emir Yargıcı'nın dedeleri Dr. Faik Yargıcı'nın kardeşinin oğlu  Orhan Yargucu, Servet Gözgücü'nün kızkardeşi Mesude Donat'ın kızı Ayla hanım'ın eşidir:

Neslihan Yargıcı'nın kuzeni, Emir Yargıcı'nın kardeşi Ahen Yargıcı , Mithat Paşa'nın kızı Mesrure hanım'ın torunu Sevda hanım'ın eşidir:
Reşat Talayer'in gelini Gülseren Sadak'ın babası Müzik Yönetmeni Muhittin Sadak,1947-50 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı yapan, Falih Rıfkı Atay, Ali Naci Karacan ve Kazım Şinasi Dersan ile birlikte Akşam gazetesini kuran, Fethi  Ahmet Paşa'nın torunlarından Şevket Mocan'ın bacanağı olan Necmettin Sadak'ın kardeşidir.


Aynizadeler - Seyfullah Esin - Münevver Ayaşlı - Abdülhamid Han


İsrail devletinin  ilk Cumhurbaşkanı Chaim Weizmann ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk İsrail büyükelçisi Seyfullah Esin:                                                                            
                                                                         


 Seyfullah Esin'in kardeşi:

ÖLÜM Pilevne gazilerinden Ferik İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, Selım Osmanoğlu'nun damadı, Nemika Osmanoğlu'nun zevci Kahire  Büyük Elçisi Seyfullah Esin ve Feride Ayaşlı'nın biraderleri rathıve Adra, İbrahim Ethem, Kazım Kenan ve Satıa Turan'ın babaları \r Prof. Dr. Osman Turan'ın kayınpederi  ALİ KENAN ESİN 4 nisan 1MM cıjt 7 S0 de Ankarada Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi bugün İstanbul'a nakledilerek 6 nisan 19bl tarihinde Beşiktas Sinanpaşa Camiinde öğle namazını mütaakıp Yahyaefendî'de aile mezarlığına defnedilecektir. Tanrıdan kendisine rahmet ve bütün aile efradına başsağlığı dileriz.Not: Ali Kenan Esin'in eşi Nemika Osmanoğlu'nun babası Şehzade Selim Efendi, Padişah II. Abdülhamit'in oğludur.Nemika Sultan, Padişah'ın ilk torunudur:  
                                                                                 


Ali Kenan Esin ve Nemika Osmanoğlu'nun kızları Satıa hanım, Trabzon Milletvekilliği de yapan, Selçuklu Tarihçiliğinin kurucusu kabul edilen Prof. Dr. Osman Turan'ın eşidir:
                                                                         


Seyfullah ve Ali Kenan Esin'in kardeşleri Feride Ayaşlı'nın eşi  Nizamettin Ayaşlı, son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu Ali Nuri Okday'ın kayınbiraderi ve Münevver Ayaşlı'nın eşinin yeğenidir.

Naili Moran - Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa - Münevver AyaşlıSeyfullah Esin'in eşi Emel Esin, Türkiye Cumhuriyetinin ilk içişleri bakanı ,Türk Ocağı'nın kurucularından Ahmet Ferit Tek ile yazar ve Türkiye Soroptimist örgütünün kurucusu Müfide Ferit Tek'in kızıdır:

                                                                                 


Müfide Ferit Tek'in kardeşi Selma hanım Yusuf Akçura'nın eşidir.Müfide ve Selma hanımların diğer kardeşleri Nemide Moran'ın kızı fotoğrafçı Yıldız Moran , ünlü şair Özdemir Asaf'ın eşidir.Çiftin oğulları Olgun Arun , Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ile evlenmişti:
                                                                         
                                                                               Seyfullah ve Ali Kenan Esin'in halaları Azime hanım, Mehmet Ali Ayni'nin kardeşi Prof. Hasan Tahsin Ayni ile evlenmiş:
                                                                           Hasan Tahsin Ayni'nin damadı Prof. Dr. Reşat Garan, Mehmet Ali Birand'ın kayınvalidesi ve Ercüment Karacan'ın üçüncü eşi olan  Cemile Garan'ın amcasıdır.